In overleg. Voor de doelgroep tot 18 jaar geldt dat veel ouders het prettig vinden als de begeleiding op school plaatsvindt. Na afstemming met de school kan dit eventueel ook onder schooltijd.