Op deze website kan informatie zijn opgenomen die afkomstig is van andere websites, bijvoorbeeld via links of ingesloten media. Het Pauwenlaantje staat niet in voor de inhoud van deze informatie, noch voor het functioneren van deze websites of informatiebronnen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik hiervan.

Copyright ©HetPauwenlaantje 2021. Alle rechten voorbehouden.
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, beeldmerken, (handels)namen en logo’s, zijn eigendom van of in licentie bij Het Pauwenlaantje en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrechten en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. Foto’s voor zover niet van eigen hand, zijn overgenomen uit openbare, rechtenvrije collecties.