Groepen


Het Pauwenlaantje biedt groepscoaching & ACT4Kids. Dit programma is met name bedoeld voor twee groepen:

1 kinderen van ouders die scheiden of gescheiden zijn
2 kinderen die veel moeite hebben met de lockdown en corona

Dit groepsaanbod is geschikt voor het basis- en middelbaar onderwijs. De training volgt het groepsprotocol ACT4Kids, gebaseerd op ‘Durf te leven’ van Samsen & De Heus (2013).

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten voor maximaal 10 kinderen.
Vooraf is er een informatieve bijeenkomst voor ouder(s)/verzorger(s) die ook aanwezig zijn bij de laatste bijeenkomst.

Het coachen van groepen met een andere gedeelde problematiek is mogelijk.