Het Pauwenlaantje, kinder- en jongerencoaching met ACT4Kids, hecht grote waarde aan het beschermen van uw privacy en verantwoorde verwerking van persoonsgegevens. Dit doen wij met inachtneming van de bepalingen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij dit doen, kunt u lezen in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam; geboortedatum; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres en bankrekeningnummer.

Wij verwerken deze gegevens uitsluitend om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om voor onze dienstverlening, dan wel u per e-mail de betaling van een sessie af te handelen u te informeren over wijzigingen van onze diensten of te voldoen aan wettelijke verplichting, bijvoorbeeld in het kader van belastingaangifte.

Het Pauwenlaantje analyseert gedrag van bezoekers van haar website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van diensten af te stemmen op persoonlijke voorkeuren. Het Pauwenlaantje gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Mocht u ervan overtuigd zijn dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hetpauwenlaantje@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Het Pauwenlaantje bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Factuurgegevens worden 7 jaar bewaard op grond van wettelijke en fiscale verplichtingen.

Persoonsgegevens die in het kader van de overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Zonder toestemming van beide gezaghebbende ouders worden gegevens niet met andere partijen gedeeld, tenzij voortkomend uit een administratieve of wettelijke verplichting.

Het Pauwenlaantje gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy van bezoekers. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die site.

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Pauwenlaantje.

U heeft bovendien recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van de persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hetpauwenlaantje@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage van u afkomstig is, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Pauwenlaantje wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Pauwenlaantje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via hetpauwenlaantje@gmail.com